Psihoterapie de familie

Psihoterapia de familie este un proces ce se desfăşoară într-un mediu securizant, confidențial, în care obiectivele principale sunt bazate pe funcționarea sănătoasă, funcțională la nivel familial.

Cu ce tipuri de problematici/dificultăți se poate lucra în psihoterapia de familie?

 • Dificultățile de comunicare/relaționare din cadrul familiei;
 • Stilurile de parenting care pot influența comportamentul copilului și starea lui emoțională;
 • Conflictele familiale apărute în cadrul relațiilor dintre membrii familiei;
 • Organizarea deficitară a sarcinilor casei;
 • Patternuri disfuncționale;

Beneficiile psihoterapiei de familie

 • Îmbunătățirea relațiilor dintre membrii familiei;
 • Diminuarea conflictelor;
 • Crearea unei dinamici funcționale la nivel familial;
 • Patternuri funcționale de a fi în relație cu celălalt;
 • Climat familial benefic;
 • Identificarea nevoilor individuale vs nevoile de familie;
 • Stabilirea de limite și granițe sănătoase;