Evaluarea psihologică clinică

Evaluarea psihologică clinică, reprezintă un demers complex, ce se întinde de-a lungul mai multor ședințe de evaluare și implică aplicarea de instrumente psihometrice, în funcție de scopul și obiectivele evaluării și poate fi efectuată pentru copii, adolescenți și adulți și este realizată de către psihologul cu competență în psihologie clinică.

Evaluarea psihologică a copilului/adolescentului:

 • Evaluarea psihologică pentru încadrarea în grad de handicap a copilului cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;
 • Identificarea unor posibile dificultăți emoționale prezente la copil/adolescent;
 • Evaluarea psihologică clinică a copilului ca urmare a implicării/asistării la un eveniment traumatizant și posibilele implicații psihice și emoționale;
 • Evaluare psihologică pentru identificarea unor posibile întârzieri în dezvoltarea copilului;
 • Evaluarea coeficientului de inteligență (IQ)
 • Evaluarea nivelului de dezvoltare pentru copii 0-6 ani ( teste de screening);
 • Evaluarea nivelului de funcționare școlar, interpersonal 6-18 ani;

În general, demersul de evaluare clinică a copilului va presupune următoarele:

 • O prima ședință doar cu părinții în vederea identificării problematicii copilului, a dificultăților prezente (interviul clinic, anamneza); 
 • Parcurgerea de ședințe de evaluare individuale cu copilul, ședințe cu părintele/părinții și/sau ședințe de evaluare cu părintele și copilul împreună;
 • Completarea de către părinți a unor teste psihologice standardizate cu scopul de a culege cât mai multe informații despre copil și despre problematica acestuia;
 • Completarea de către educatoare/învățătoare sau profesorul copilului a unor serii de teste psihologice cu scopul de a culege cât mai multe informații despre copil în ceea ce privește funcționarea școlară și interpersonală;
 • Formularea unui psihodiagnostic, concluziile evaluării clinice și eventualele recomandări pentru părinți în cadrul ședinței de feedback;
 • Se poate realiza și un raport de evaluare psihologică (la cererea părințiilor) care cuprinde toate rezultatele evaluării psihologice, raport care este timbrat, parafat și semnat de către psihologul clinician.

Evaluarea psihologică a adultului:

 • Evaluarea clinică psihologică a adultului ca urmare a implicării sau asistării la un act de agresiune, abuz, violență, accident;
 • Evaluare psihologică a persoanei adulte în vederea încadrării în grad de handicap;
 • Evaluare clinică în vederea întocmirii unui profil psihologic în care să fie identificate următoarele obiective: tiparul de personalitate, tulburări emoționale, tipare disfuncționale etc.

În general, demersul de evaluare clinică a adultului va presupune următoarele:

 • O primă ședință de evaluare pentru efectuarea interviului clinic, al anamnezei (istoricul pacientului) și stabilirea obiectivelor evaluării psihologice;
 • Ulterior, se vor derula alte ședințe de evaluare în care se vor completa o serie de instrumente psihologice standardizate, relevante pentru obiectivele evaluării și/sau se vor testa diferite abilități/procese psihice;
 • Sesiunea de feedback;
 • La solicitarea clientului, se poate redacta si un raport de evaluare psihologică care cuprinde tot demersul clinic ( rezultate, concluzii, recomandări, etc) .